Cégjog és gazdasági társaságok joga

A Gazdasági társaságok joga és Cégjog

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiség nélküli, vagy jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. A Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható. Tagjai – a gazdasági társaság formájától függően – külföldi és magyar természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

 A gazdasági társaság létesítő okiratának kötelező elemei a gazdasági társaságok joga szerint

  • A gazdasági társaság neve, illetve székhelye
  • A társaság tagjai
  • A társaság főtevékenységét és egyéb tevékenységi körök
  • A jegyzett tőke, valamint vagyoni hozzájárulás, a tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
  • A társaság képviselete, ügyvezető, cégjegyzés módja

Az ügyvédi közreműködés a gazdasági társaságok jogában és a cégjogban

Az 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 21. §. (2) alapján a cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező, Tehát a cégalapítás során elengedhetetlen az ügyvédi jelenlét, ennek keretein belül, az ügyvédi megbízás tartalmazza az alábbiakat:

  • A választott cégformával kapcsolatos információk – melynek során tisztázza az alapítás során a cég alapításával, működésének megkezdésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
  • Cégiratok megszerkesztését
  • Cégbírósági bejegyzés kezdeményezését
  • Kérelemmel kapcsolatos eljárásokat

További Cégjoggal kapcsolatos segítség nyújtás és szaktanácsadás az irodámban

 Hiteles információk nyújtása a társasági jogi szabályozásban bekövetkező változásokról, ezzel összefüggésben a cégjogi szabályozás legújabb módosításairól, valamint a várható joggyakorlatról. Teljes körű jogi szolgáltatás gazdasági társaságok módosításával, átalakulásával és megszűnésével kapcsolatos eljárásokban. A működéshez szükséges engedélyek beszerzése, a részvénykibocsátás lehető legrövidebb ügyintézési határidővel történő kezdeményezése. Közreműködés megállapodások és belső szabályzatok megszerkesztésében, módosításában.

Gazdasági Társaságok részére nyújtott jogi szolgáltatások

Az ügyvédi megbízás keretein belül elkészítem az új gazdasági társaság alapításához szükséges dokumentumokat, vagy a már működő gazdasági társaság módosításaira vonatkozó okiratokat. Ezek megszüntetésével kapcsolatban vállalom a jogi képviselet ellátását a végelszámolási eljárás során.

 A hatóságok előtti, illetve a törvényességi felügyeleti eljárásban történő képviselet is tevékenységi köröm részét képezi.

A szokásos cégügyek mellett figyelmet fordítok olyan új kihívásokra, mint a vezetői utódlás kérdés, és a családi vállalkozásokon belüli generáció váltás.

Kintlévőségek és lejárt követelések behajtása jogi kereteken belül

Maximális segítséget tudok biztosítani a kintlévőségek, lejárt követelések behajtásában, legyen szó fizetési meghagyásról, peres eljárásról vagy végrehajtási eljárásról. Vállalom cégek és társasházak, egyéb kis és nagy követelésállománnyal rendelkező jogosultnak történő gyors és költséghatékony szolgáltatást, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozzájuthassanak jogos követelésük ellenértékéhez.

Továbbá állok rendelkezésükre szerződések szerkesztésében és módosításában, a szerződésekkel összefüggésben keletkező jogviták rendezésében, illetve peres képviselet ellátásában és jogi tanácsadásban a gazdasági társaságok joga és a cégjog területén.