Családjog és gyermekjog

Családjogi ügyek rendezésében való képviselet

A családjog a házasságot, és a házastársi, élettársi vagyonközösségi viszonyokat, valamint a gyermekkel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket rendező jogszabályok összessége.

Jogi képviselet fontos lehet a házasság felbontásakor, főleg, amikor vagyonmegosztásra kerül sor, vagy esetleg szülői felügyeleti jog szabályozásával, a gyermek tartásával kapcsolatban a megegyezés hiánya miatt van szükség iránymutatásra. Gyakori vitás pont a tartásdíj meghatározása és az ezzel összefüggő egyéb kérdések rendezése. Nagy tapasztalattal és jogi rálátással állok rendelkezésükre a családjogi ügyek rendezésében peres eljárásokban, valamint peren kívüli eljárások során.

Az örökbefogadás és a gyámság kérdései, jogok és kötelezettségek szabályozása is a családjog részét képezik. Keressen bizalommal, ha gyámhivatal előtt folyamatban lévő eljárásokban való képviseletre, vagy ennek kapcsán felmerülő jogi tanácsadásra van szüksége.

Miben tud az ügyvéd segíteni?

A válással felmerülő jogvita rendezése és ezzel kapcsolatban a bontóperben történő jogi képviselet ellátása az egyik leggyakrabban előforduló ügytípus. A legnehezebb döntések közé tartozik – a felek megegyezésének hiányában – a gyermek tartása, a szülői felügyelet rendezése, valamint a tartásdíj meghatározása. A gyermek a szülőknél történő váltott elhelyezése, mint egyre inkább elterjedő megoldás pedig sok kérdést vethet fel, különösen iskoláskorú gyermekek esetében. Fontos, hogy minden esetben a család és tagjainak egyedi preferenciái alapján, személyre szabott helyzetet alakíthassunk ki, a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával. A válással együtt járó másik gyakori probléma a vagyonmegosztással kapcsolatban merül fel.

Mikor hasznos a házassági szerződés?

A házassági vagyonjogi szerződést a hazai családjogi bírói szemlélet is támogatja a házassági vagyonközösségi rendszer helyett. Szerződés hiányában a korábbi években tapasztalható, gyakran 4-8 éves pereskedésre is lehetett számítani egy vagyonmegosztási per során, ami megakadályozta azt, hogy a korábbi házastársak minden tekintetben új életet kezdhessenek. Vagyonszerződéssel ez az időszak akár pár hónapra is csökkenhet. Kellemetlen és hosszadalmas jogi procedúrától kíméli meg Önt és családját egy körültekintően elkészített házassági vagyonjogi szerződés.

A gyermekjog jelentőségének előtérbe kerülése

A családjoghoz szorosan kapcsolódó gyermekjog és érvényesítése egyre inkább jelentőséget nyer napjainkban.

A gyermekjog egy hosszú folyamat eredményeként alakult ki, és bár még nem önálló jogág, a gyermekjogi, gyermekvédelmi vonatkozású rendelkezések a Ptk. Negyedik Könyvének, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szabályai között kaptak helyet, érvényesítésük, érvényesülések kiemelkedően fontos a gyermekek szempontjából.

Az ENSZ Gyermekek jogairól szóló Egyezményt 1989. november 20-án hirdették ki New Yorkban (New Yorki egyezmény), amely a gyermek mindenek felett álló, vagy legfőbb érdekét nevesítette. A gyermekek legfőbb érdekeinek, jogainak érvényesítése – az alapvető emberi jogokon kívül – legalább annyira fontos intézményi szinten, mint a családban.

A gyermek legfőbb érdeke az alábbi jogok érvényesülésével biztosítható:

  • Identitáshoz való jog
  • Családi környezet és családi kapcsolatok megőrzéséhez való jog
  • Gondoskodáshoz, védelemhez való jog
  • Sérülékenységének megfelelő bánásmód
  • Meghallgatáshoz és a véleménye kinyilvánításához való jog
  • Egészséghez és oktatáshoz való jog

A jog ismerete egyszerre tudás, haszon és szabadság

Célom a hozzám forduló személyeket érő jogsérelemmel kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, egyezségi megállapodások létrehozása, mind a családjog, mind a gyermekjog területén. Szakszerű tájékoztatás a gyámhatósági, szakhatósági eljárásokról, jogokról és kötelezettségektől, a procedúra menetéről. Arra törekszem, hogy a jogsérelem orvoslása érdekében gyors és hatékony megoldásokkal tudjak szolgálni a jogszabályi kereteken belül, ügyfeleim egyéni igényeinek szem előtt tartásával.