Mire érdemes figyelnünk az ingatlan vásárlás során?

Ha kiválasztjuk a megvásárolni kívánt ingatlant, szükséges az ingatlan tulajdoni lapját is megismernünk annak érdekében, hogy ne érhessenek bennünket meglepetések a későbbiekben. Az ingatlanra bejegyzett terheket, mint például a jelzálogjog, vagy a haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárást, az ingatlan átruházást megelőzően kötelező, illetve javasolt kezdeményezni.

Ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és erre tekintettel a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges.

A foglaló és az előleg sokak számára ismerős kifejezések, gyakran még sem ismerik e kettő közti különbséget, és ezeknek jogi jelentését, szerepét. Egy ingatlanjogi ügylet rendezése során elsődleges feladat a lényeges feltételek és a biztosítékok kellő időben történő megállapítása, rögzítése. Ugyanilyen lényeges hogy a megállapodást írásban rögzítsük, hogy az utólag bizonyítható legyen.

Az ingatlan adásvételi szerződések gyakori jellemzője, hogy az ingatlan vételárát a vevő a szerződés felek által történő aláírását követően fizeti meg. Felmerül a kérdés, hogy a tulajdonjog átruházása hogyan történjen, tulajdonjog fenntartással, vagy függőben tartással, attól függően mi szolgálja leginkább a felek érdekeit. Az ilyen, és ehhez hasonló lényeges kérdések eldöntésében segít az ingatlanjog berkeiben jártas szakember.

Keressen fel irodámban, ha ingatlanjogi kérdése van!

Készséggel állok ügyfeleim rendelkezésére minden ingatlanjogi kérdésben a tanácsadástól egészen az okiratszerkesztésig és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásáig peres és peren kívüli ügyekben. A leggyakrabban előforduló jogtípusok a praxisomban, a teljesség igénye nélkül:

 • Teljes körű ingatlanjogi tanácsadás
 • Földhivatali eljárásban való képviselet
 • Ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges okiratok szerkesztése
 • Birtoklás és birtokvédelem
 • Ingatlan visszterhes átruházása
 • Ingatlan ajándékozása
 • Öröklési, Tartási és Életjáradéki szerződés
 • Elővásárlási jog
 • Szolgalmi jog
 • Vételi, haszonélvezeti jog
 • Visszavásárlási jog
 • Ingatlan bérleti és használati szerződés
 • Közös tulajdon megszüntetése
 • Társasházak alapítása és társasházi ügyek

A földhivatalok által vezetett ingatlan-nyilvántartás olyan közhiteles nyilvántartás, amely az adott ingatlanra vonatkozó adatok, bejegyzések hiteles tanúsítására szolgál. Tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonos(ok) adatait, az ingatlanon fennálló terheket, amelyek az ingatlan tulajdoni lapjának lekérésével ellenőrizhetők. Az ingatlan ügylettel kapcsolatban esetleg később felmerülő jogvita esetén a vevő nem hivatkozhat arra, hogy ezekről az adatokról nem volt tudomása.

Az ingatlanjog buktatóinak megelőzése, avagy az ingatlan tulajdonjogának átszállása során felmerülhető vitás kérdések

Az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződést minden esetben írásban kell rögzíteni és ügyvédi ellenjegyzéssel szükséges ellátni. Egy ingatlanügylet előtt érdemes jogi tanácsot kérni annak érdekében, hogy elkerüljük az ezzel összefüggésben esetlegesen bekövetkező károkat. Segítek a szóban forgó ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és terhek megismerésében, mivel minden ingatlant érintő jogügyletet megelőzően meg kell vizsgálni, hogy kik a tulajdonosai, illetve jogilag rendezett-e, tehermentes-e.

Nemcsak átruházással, de öröklés esetén jogszabály vagy végrendelet által is megszerezhető az ingatlan tulajdonjoga.

Számos jogvita keletkezhet a különböző ingatlanügyletek, vagy éppen egy ingatlan öröklése kapcsán, amelynek eldöntése – sok esetben – a bíróság hatáskörébe tartozik. Rengeteg olyan jog, jogosultság vagy éppen kötelezettség létezik, amit egy ingatlan tulajdonosaként, vagy leendő tulajdonosaként fontos volna ismernünk, nem beszélve a tulajdonjog megszerzése esetén betartandó szabályokról, és vonatkozó rendelkezésekről, annak költségvonzatáról illetve a fizetendő illeték összegéről.

Az ügyvédi szakértelem igénybevétele mindenképpen szükséges a különböző ingatlanjogi ügyletek előkészítésében és lebonyolításában, vagy esetleg az ezzel összefüggő jogviták egyezség, vagy per útján történő rendezésében.