Közbeszerzési jog

Közbeszerzési jog a gyakorlatban

A közbeszerzésre vonatkozó szabályozás a közpénzek – pl. a központi költségvetés, vagy az uniós támogatások – hatékony felhasználásának átláthatóságát és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítását, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtését szolgálja.

A közbeszerzések hivatalos jogi ügyeiben közbeszerzési szakjogász vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó járhat el. Mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon rendelkezem közbeszerzési jogi tapasztalattal.

Tapasztalt, szakszerű tanácsadás közbeszerzés jogi ügyekben

A több mint tíz éves közbeszerzési jogi tapasztalatom lehetőséget ad arra, hogy szakszerű tanácsokkal szolgáljam ügyfeleim érdekeit a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása során vagy a lebonyolításra vonatkozó jogi előírások értelmezésével kapcsolatban. Nagy jártassággal rendelkezem a közbeszerzési dokumentumok véleményezésében, szerkesztésében, de ajánlatok összeállításában is. Állok rendelkezésükre szerződések előkészítésében, vitarendezési kérelmek elkészítésében, és közbeszerzési tárgyalásokon, vagy jogorvoslati eljárásokban való képviselet ellátásában.

Ajánlatkérői feladatok ellátása

Tevékenységem kiterjed az ajánlatkérői oldalon közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására – közbeszerzési eljárás előkészítésére, eljárás lefolytatására, szerződés előkészítésére, esetleges szerződésmódosításra, teljesítéshez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására –, vagy a jogorvoslati eljárásokban jogi képviselet ellátására. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén nyert szakmai tapasztalatom és gyakorlatom lehetővé teszi, hogy segítségére legyek eljárása jogszerűvé és eredményessé tételében.

Ajánlattevők részére történő közbeszerzési tanácsadás

Számottevő tapasztalattal rendelkezem az ajánlattevői oldalon közbeszerzési eljárásokban benyújtandó részvételi jelentkezések és ajánlatok összeállításában. Nagy rálátásomnak és szaktudásomnak köszönhetően hasznos tanácsokkal láthatom el ügyfeleimet közbeszerzési szerződések véleményezésében, tárgyalásokon történő képviseletében.

Ajánlattevők azokban az esetekben fordulnak hozzám, mikor szeretnék jobban átlátni a hatályos jogszabályokat, és igyekeznek eligazodni a közbeszerzési folyamatok hálójában, mielőtt közbeszerzési ajánlatot nyújtanának be. Gyakori hogy pusztán a közbeszerzési ajánlatok kidolgozásában van szükség a segítségemre, de nem ritka hogy a teljes folyamatot szakértőként magam végzem.

Ügyvédi képviselet ellátása a közbeszerzési hatóságok előtt

A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata során biztosítom az ügyvédi képviselet ellátását, valamint közbeszerzés mellőzésével kapcsolatban kötött szerződések esetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtti képviseletet. Mindemellett örömmel állok rendelkezésére a közbeszerzési jog területén történő konzultációk és tanácsadás keretében is.